ميگه : وای بر کسی که امروزش مثل ديروزش و فرداش مثل امروزش باشه !
سرم را ميندازم پايين و با خودم می گم پس وای به حال من که کارم از امروز و ديروز و فردا گذشته و امسالم شبيه پارساله و پارسال شبيه پيارسال !
ولی شايد سال ديگه ؟؟
يک جمله خوندم و نمی گم کجا ولی خيلی فکرم را مشغول کرده و دلم می خواد شما هم نظرتون را بگيد و چون توی چراييش موندم .
شيطان به شما از بينوايی و سيه روزی پيش رو می گويد و خدا اينده روشن را وعده می دهد کدام را انتخاب می کنيد؟ .
حيف وقت ندارم ولی سر همين جمله کلی حرف دارم !

/ 2 نظر / 6 بازدید
كورش بهزاد

جمله هايي كه مطرح مي كنيد واقعا زيبا و قابل تعمقه. و خيلي مايلم يه فضايي باشه تا چند نفر ( البته اهل اينجور مباحث ) با هم راجع به اين طور چيزها بحث كنن يا همديگر رو تقويت و روشن كنن.

يک زن

بازم اومدم...بازم بيخبرم.........بعدا جوابتو مينويسم.