خ

کودک خشمگین درون را با خواب ، خرید، خوراکی ،خر می کنم تا خوب و خوش اخلاق و خلاق شود...

زندگی من انگار برپایه خ می چرخد....

دلخوشم که خدا هم در این بازی هست و من خجالت زده او....

/ 2 نظر / 7 بازدید
رودابه کمالی

خیلی خوب بود .منم خیلی خرابه حالم.