ناقه مجنون

حکایت من شاید حکایت مجنون باشد و ناقه اش...

ناقه ای که در پی فرزندش بود و مجنونی که سر به سوی لیلی داشت و هر کدام طرفی...

دلم جایی است و راهم جایی دیگر...

دل کندن شاید کلید رستگاری باشد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
کبوتر سفید

سلام بر چهلتکه[دست]