كشفهاي جديد من !!

اول اينكه من خودم نمي تونم بلاگم را ببينم !

من هميشه از فصل بهار خوشم ميومد و از اين كه پشتش كلي حرف ميزدند و مي گفتند فصل عشق و عاشقيه و ... زياد راضي نبودم ؛ ولي هميشه از دوران دبستان برام مساله بود كه چرا توي دي من بيچاره چندجا چندجا تولد دعوت ميشم و بقيه ماهها غاز مي چرونم ! امسال هم با يك گشت سرسري تو اين وبلاگستان ؛ ديدم نه بابا بيشتر از نصف ادمها تو دي بدنيا اومدند !
بنابراين تازه به قدرت عجيب غريب بهار و به خصوص ارديبهشت پي بردم !! چه ماه خطرناكيه !! بعدش اين كشفم را با يكي از دوستانم كه ماماست در ميون گذاشتم و اون كلي بهم خنديد و گفت از همون دبستان بايد اين موضوع را ميفهميدي خنگول جان ! و برطبق امار بيمارستانشون تنها سالي كه متولدين دي كم بودند اون سالي بوده كه ماه رمضان در ارديبهشت بوده !!!/ 7 نظر / 3 بازدید
Heaven Searcher

سلام.... ببينم مگه متولد دی بودن بده؟

بي بي

من هم وبلاگ خودم را نمی‌بينم. برو تو آرشيو ماه دی می‌بينی وبلاگت را. در ضمن بيست بار بنويس مسئوليت! خوب بابا سه بار بنويسم، چه كنيم ديگه پارتي بازيه!

منحرف

ميخواي بگي دليل ابنرماليت همينه ؟ !!!!!

Tanha

سلام عزيز ٫ کشف جالبی داشتی ٫ موفق باشی . وبلاگ خودتو نمي بينی به وبلاگ من يه نظر بنداز ;)

ي پسر پير ي پدر جوون

[قهقهه]