خوب پوپه هم بر گشت و انگار نه انگار که اين دختره با دوچرخه تنهايی دور دنيا را گشته !!
مردم از بس تحويلش گرفتن !
اوليش هم خودم که يادم رفته بود برم فرودگاه !!
واقعا که !!
اونوقت بگين چرا حالت بده !
شایدم چون حالم بد بوده يادم رفته ؟؟!!
هيچ کس مثل خود ادم نمی تونه خودشو گول بزنه !


/ 2 نظر / 6 بازدید
يک زن

آدما گاهی از وجود خودشونم بیخبر میشن.چه برسه که وجود بقیه براشون مهم باشه!

ي پسر پير ي پدر جوون

اين مال تيكه اول سفرش بود يا دوم دوس دارم پوپه رو ببينم و ميدونم مرضيه هم دوس داره كاش ميشد يه سري يه برنامه خوب بذارم تو كافه براي ديدار با جهانگردان ايراني كاش نداره ميذارم برنامه ش رو ممنون كه ايده سازي ميكنه نوشته هات @}----- :)