سیاست

مراسم سوگند اوباما را نگاه می کنم.

حرفهایش را برای مردم کشورش شنیدم.

صورت مصممش، نگاه نافذش، کلام قاطعش....

این مرد را دوست دارم.

...........................................................................

زمانی عاشق فیلم های تاریخی صدا و سیما بودم.

این روزها وقتی اتفاقی چشمم به این دسته سریال ها می افتد دلم می گیرد.

دوره خفقان رضا شاه...

سانسور مطالب ...

بگیر و ببند روزنامه چی ها...

آخ که چقدر آشناست.

...........................................................................


چقدر دلم می خواست می توانستم به دولتمداران کشورم احساس خوبی داشته باشم.

کاش می توانستم باور کنم که سردمداران کشورم به من خیانت نمی کنند..

دلشان برای من و دیگر هم میهنانم می سوزد و مال و جان ما را چپاول و غارت نمی کنند.

کاش قدرت این را داشتم که چشم هایم را ببندم و لبخند بزنم و نگران کودکان آینده کشورم نباشم که شاید روزی حدیث دریای خزر و جزایر خلیج فارس و منابع گاز مشترک را در تاریخ خواهند خواند.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید