کاش تصمیم های زندگی این روزها هم به آسانی پرپر کردن گلبرگ های گلی بود در دوران نوجوانی...

دوستم دارد ؟

دوستم ندارد؟

دوستش دارم؟

دوستش ندارم؟

چه باور غریبی داشتم به  جمله آن گلبرگ نهایی...

رویا هایم  را رقم می زد...

و حالا....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید