تارا

هیچ وقت نفهمیدم کی بزرگ شدی...

شاید توی عروسی خواهرت برای اولین بار درست دیدمت.

فقط دیدم بزرگ شدی و  فهمیدم چقدر هم بزرگ شدی ...

اونقدر که شدی یک هم صحبت خوب و دوست داشتنی...

یک دوست خوب...

یک عمر طول کشید ولی ارزشش را داشت.

دخترک ترد و نازکی که مثل آهن محکم است و به لطافت گلبرگ های پامچالهای اسفندماه ....

به هر حال می گویند ستاره های اسمان را اگر نمی بینیم خیالمان راحت است که هستند و من هم دلم گرم است به حضورت در زندگیم ...

تولدت مبارک دخترک اسفند ماه...

/ 0 نظر / 17 بازدید