سبکم مثل پر .
پر از انرژی چون رود .
بعد از ۱۲ روز تازه تونستم سبز بشم و بهاری .
و همه اينها را هم مديون اونيم که همه چی دستشه و باعث شده اين ادمهای خوب دور و برم باشند.
مديون اونيم که راه رسيدن به خودش را از ميان ادمهايی قرار داد که بودن باهاشون بهترين ها را برای من داره .

/ 1 نظر / 3 بازدید
كورش بهزاد

ما رو هم دعا كرديد؟؟؟؟؟؟؟؟