دوپاره شده ام....

میان دنیای پر هیاهو ، پر استرس و هیجان انگیز کار و دنیای آرام و روان خیریه ...

من ، اما به شباهت های این دو دنیا می اندیشم و به ادم هایی که ظاهر یکسان دارند و باطنی متفاوت ولی عملکردی مشابه ...

دنیای غریبی است ....

جنس این دو گروه باهم متفاوت است. هدفهایشان هم ...

گروهی در پی تسخیر دنیایند و دیگری به دنبال کسب معنویت...

اما هر دو گروه به انسان می اندیشند و تسهیل زندگی برای او...

و هر دو گروه در گیر نفسند و بازی های کودک درون و خلل های روان...

و من در این میانه غوطه ورم...

/ 0 نظر / 4 بازدید