گيجم
و دلتنگ
و سردر گم !
و با وجود اين حسهای متفاوت ؛ بايد قدم تو ميدان جنگی بگذارم
که
باختش مساوي است با افسردگی و رضايت خانواده ام از نوع زندگيم و تنهايي!
و
بردش مساوی است با جنگ اعصاب درخانواده ولی يک زندگی پويا وادمهای که در کنارشون احساس رشد می کنم!
خدايا ! کمکم کن !
کمکم کن تا ثابت قدم باشم !!

/ 6 نظر / 6 بازدید
atika

سلام اميدوارم هميشه ثابت قدم باشی. موفق باشی در امور زندگی ات. به من هم سري بزن

Albatros

از اون مخ مربوطه کمک بگير ... گاهی مفيد واقع ميشه! کاری نکن که پشيمون بشی!

حسینقلی

ارزشا......ببين کدوم ارزشش بيشتره،هميشه نميشه همه چيو با هم داشت.................

Albatros

ببين من يکم وجدان درد گرفتم قصد بی ادبی نداشتم به زبون ساده ميخواستم بگم بيشتر فکر کن...خلاصه شرمنده

Albatros

مخلص حسينقلی جونم هستيم//

بي بي

خدايا خودت کمکش کن تصميمی بگيره که پشيمون نشه. آمين.