روزهایی به دور از شهر

 

هنوز در سفرم.

شهرستان کوچکی در دل طبیعت شمال

ملغمه ای از شهر و روستا

در خانه ای که پنجره ای به شالیزار دارد و پنجره ای به شهری پر هیاهو

روزگار سختی را پشت سر گذاشتم. در آخرین روزها ارتباطاتم به بدترین درجه خود رسید و تصمیم گرفتم ده روز اخر رمضان را با خدای خود و خودم خلوت کنم.

سه روز را در سکوت و خلوت گذراندم و روزهای دیگر را در آرامش طبیعت میان گروهی از دوستان خلوت نشین به نیایش پرداختم.

حالم بهتر است ولی دلتنگی و مهری و دوستی های بی سرانجامم باقی است.

حرف برای گفتن زیاد دارم و مجالم اندک است.

این روزها بی آینده و بی گذشته ام.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید