دلم خواست دوباره ديبا باشم .
اعتقاد دارم که که اسامی روی شخصيت تاثير گذارند .
ديبا يعنی ابريشم .
ظريف و مقاوم که خوب ميتونه خودشو وفق بده .
ولی با نگاه يک جوجه يک روزه که همه چيز براش عجيب و پر از درسه .
درگير بازيهای روزمره نيست و ميره که فقط بياموزه .

کار
درس
اتلاف وقت
جای کمی محبت و عشق خاليست که بايد دوباره شروع کنم .
چون تا اينجا فهميدم که ارزش زندگی به ميزان عشق و ايثار تو به بندگان اوست .
تصميم دارم ايندفعه از خيابانگردها شروع کنم که می دانم درسهای بسياری در زندگيشان است .

/ 0 نظر / 7 بازدید