کروکودیل زیر تخت

حکایت این روزهایم همانند حکایت مردی است که همسرش به روانپزشک مراجعه کرد و گفت: شوهرم هر روز می گوید کروکودیلی زیر تخت خوابش پنهان است و روانپزشک نسخه ای از قرص های آرام بخش برایش تجویز کرد.

چند وقت بعد روان پزشک اتفاقی زن را در خیابان دید و از حال شوهرش جویا شد.

زن شانه بالا انداخت و گفت : کرو کودیل خوردش!

ربطش را به زندگیم نمی توانم توضیح بدهم ولی خسته ام از آدم هایی که از نقطه نظر خود برایم راهکار تجویز می کنند بدون انکه به واقعیت اشراف داشته باشند.

شاید همین روزها من نیز خوراک کروکودیل شوم.

/ 0 نظر / 19 بازدید