اينروزها حالم خيلی خوبه !
سبک و ارام .
خودم حس می کنم ۱۸۰ درجه عوض شدم . اصلا با ادم يک ماه پيش قابل مقايسه نيستم.
.
شکر
.
اینروزها عجیب درگیر زوال و انحطاط ادمیم .
دخترکان و زنان زبارویی که در اثر بیمار تبدیل به حجم متعفنی می شوند که حتی نگاه کردن به انها کار هر کسی نیست.
پیرمردان و پیرزنان تنهایی که وقتی عکس دوران گذشته انها را می بینی قهرمانهایی بوده اند که امروزه قدم از قدم بر نتوان داشت.
خیلی عجیب است این راهی که انسان تا مرگ طی می کند...

/ 4 نظر / 7 بازدید
حالا

هو الحی و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا يعقلون . « يس ۶۸»

بي صدا

سلام.اين طرح نو يکی از تکه های چهل تکه درون توست؟ قشنگه مثل ۳۹ تکه ديگر

نرجس

از قديم گفتند اين ره که تو می‌روی به ترکستان است.

ي پسر پير ي پدر جوون

چرا سبك بودي؟ يادته؟