رژ زرشکی

رنگها زندگی من را شکل می دهند.

رنگ لباس ها

روسری ها

و رژ لب ها...

کلا مخالف رژ لب کمرنگ هستم.

صورتی ، نارنجی .....

برای من بی معنی و بی استفاده هستند چون چندان تغییری در چهره ام ایجاد نمی کند.

رژ قهوه ای همدم و همراه روزانه است.

ولی رژ زرشکی حکایت ها دارد.

روزهایی که حالم خیلی خوب است و روزهایی که حالم خیلی بد است.

رژ زرشکی یک جورایی بهم احساس قدرت می دهد.

روزهایی که حالم خوب است تبلور نیروی درونم می شود و روزهایی که حالم بد است سپری می شود مستحکم برای مخفی کردن کودک رنجور....

رژ زرشکی را دوست دارم گرچه در حالت عادی جرات استفاده از آن را ندارم .

/ 0 نظر / 17 بازدید