خسته ام !
خيلی خسته !
دلم يک تنوع خوب می خواد!
ولی نمی دونم چيه !!

/ 5 نظر / 6 بازدید
سوسن

ديبا جوون چرا پيراهن وبت اينقده کوتاه شده مينی جوبش کردی

پرنيان

برات ايميل زدم. چك كن...شايد يه تنوع باشه...

کورش بهزاد

من اينجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بينم بد آهنگ است. بيا ره توشه برداريم و قدم در راه بی برگشت بگذاريم . ببينيم آسمان در هر کجا آيا همين رنگ است؟