حالم خوبه . کامپیوترم مثل بقیه جنبه های زندگیم نیاز به پاکسازی داشت که اونم انجام شد . بذر امیدی که زیر خروارها لجن مدفون شده بود داره کم کم جوانه میزنه . خوشحالم که می تونم دوباره زیباییها را ببینم. اگرچه هنوز زخمی که خوردم التیام پیدا نکرده و هر از چند وقت سر باز می کنه ولی می دونم که عمقش کم شده .

/ 2 نظر / 4 بازدید
Air

بايد رفت هوم؟

Air

دروغ نگم خوشحالم يکی ديگه مث خودم پيدا کرده م که مدام با کامپيوترش دست و پنجه نرم مي کنه!