تمام تيکه های وجودم يکپارچه شده اند. ديگر چهلتکه نيستم.يک تکه بزرگ سردرگمم.
مثل بادبادکی که نخش ول شده و با باد چرخ ميخوره.
انگار يکی اومده و روی همه تکه های وجودم يک رنگ يکدست زده تا واحد بشن.
پس ديگه تا مدتی اين وبلاگ بی مفهوم است.

/ 2 نظر / 7 بازدید
بی بی

ای بابا. بعد از این همه وقت دلم خوش شد که دوباره نوشتی. چی شد؟ بنويس برامون