خوشبختم و خوشحال اگرچه از عملکرد خودم ناراضيم و فکر می کنم رفتار من جواب گوی اينهمه نعمتی را که خدا بهم داده نيست !

خدايا شکرت !!

/ 4 نظر / 6 بازدید
FLuenCy

به منم لینک میدی؟

unknown man

خوش به سعادت تشنگان عشق ناب، چون روزی سیراب خواهند شد.خوش به سعادت تارکان رنگها ؛ چون ملکوت عشق را در خواهند یافت

یک زن

ديبا پر از اميده......راستی چرا سر نميزنی بی مرفت....