آخر دنیا

خر دنیا می تواند یک خانه سنگی تو جنگل های اروگوئه باشد و یا یک کلبه چوبی تو جزایر بالی...

آخر دنیا حتی یک ایگلو تو آلاسکا است و یا اتاق دفتری تو برج های منهتن نیویورک...

مکان فیزیکی آخر دنیا فرق نمی کند...

آخر دنیا آنجاست که که تویی و یک تعداد محدودی آدم دور وبرت ...

تویی و روزمرگی هایت.

آخر دنیا جایی است که دیگر ادم های اطرافت تغییر نمی کنند . البته به حکم مرگ کم می شوند ولی زیاد نمی شوند....

اما آخر دنیا سوژه های خوبی هستند برای فیلم ها...

وقتی که یک نفر وارد این آخر دنیای یک نفر می شود...

آن وقت است که حضور این یک نفر می شود دری که به روی جهان و اینجاست که دنیا دوباره تعریف می شود و زندگی جریان می یابد...

خیلی مهم است که مواظب باشیم دنیایمان به آخر نرسد چون فقط توی فیلم ها یکی پیداش می شود و در جدید را باز می کند...

/ 0 نظر / 15 بازدید