هفته پیش تجربه عجیبی داشتم در خصوص رابطه خودم و آدم ها و در حقیقت خودم و جهان بیرون.

دوران گذار را تجربه می کنم...

خیلی عمیق تر و دورتر شده ام و فاصله ام با جهان هر لحظه بیشتر می شود.

به کجا می روم ؟ نمی دانم.

/ 0 نظر / 4 بازدید