روزهای بیماری

تعارف ندارم با خودم ...

این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند محبتم.

نیازمند دوست داشته شدن بی دغدغه..

ابراز محبت در خانه ما امریست خلاف عرف ولی اکنون جسم من نیاز دارد به آغوش کشیده شود و نوازش شود.

یک هفته بیماری را در خانه دوستی سر کردم و تاثیر محبت بی دریغشان را دیدم در جسم و جانم.

الان نیاز مثل یک بچه کوچک خودم را لوس کنم و نقاب قدرت را جایی دور گم و گور کنم.

اعتراف می کنم که کم اورده ام.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید