دقیقا 6 ماه باید بگذره تا وقتی که برحسب عادت توی مواقع دلتنگی اسمت را سرچ می کنم تا شاید خبری و یا شناختی بدست بیاورم ، بفهمم که تمام حسی که توی دلم بود تبدیل به یک خاطره کمرنگ شده است...

 فکر کنم تمام تلاشی که برای از بین بردن این حس داشتم جواب داده است. تمام بهانه هایی که برای  دردسترس نبودنت و تمام دلایلی که برای دلم می آوردم تا بداند که در کنارت شاید پشیمان شوم  و اینکه بهت نمیاد تکیه گاه باشی و هزاران دلیل و بهانه دیگر....

و دقیقا در ششمین ماه با دیدن عکست دلم را تکاندم و هیچ نیافتم ...

/ 0 نظر / 7 بازدید