حالم خوب نيست ؛دلم گرفته خيلی و ادمها ...

/ 6 نظر / 7 بازدید
هستی

پنجره های زیادی باز کن...

g

ديبا جان... دلت رو اينقدر اذيت نکن...بذار مدتی بدور از هر قيد و بندی..نفسی تازه کنی... در ضمن بلاگ اسکای راه افتاده ..برگرد همونجا...البته اين يه خواهش است.. گ gkh_aseman@yahoo.com

بی صدا

سلام مردمانی که اندرين چينند گر ملايک وگر شياطينند با چنين مردمان ببايد ساخت چه توان کرد مردمان اينند سخت نگير.فردا هوا آفتابي ميشه و ابرها ميرن

NegiN

شايد وقتش رسيده که دلت رو آزاد کنی تا دور از همه بايد نبايدها يه مدتی استراحت کنه...