به آدم هایی فکر می کنم که دلشون می خواد مجبور نباشند صبح از خونه برن بیرون و درگیر روزمرگی بشن و کارهایی را که دوست ندارند بکنند. دلشون می خواد توی یک اتاق بشینند و داستان بنویسند و شایدم نقاشی کنند و یا مجسمه بسازند و یا موسیقی کار کنند .

چند نفر این آدم ها وقتی چنین فرصتی پیدا می کنند واقعا اون کاری را که دلشون می خواهد انجام می دهند؟

چند نفرشون وقتی اون کاری که دلشون می خواهد را انجام می دهند لذت می برند؟

خیلی وقت ها فکر می کنم اونقدر با رویا هامون زندگی می کنیم که وقتی به واقعیت می پیوندند دیگه جذابیتی ندارند.

یا چون زمان زیادی ازشون گذشته دیگه لذتی ازشون نمی بریم .

/ 0 نظر / 7 بازدید