طالبی

همه مواهب و نعمت های تابستان یک طرف...

تخمه طالبی یک طرف..

از بچگی عاشق این تخمه های خانگی بودم و فرایند تولیدش برایم لذت بخش بود.

رویم می شد با آبمیوه فروشی سر خیابان قرار داد می بستم و هر شب تخمه طالبی هایش را می گرفتم.

این سنتی است که از خاندان پدری بهم رسیده.

همیشه این عمه جان ها بودند که مخزنی از تخمه طالبی داشتند و قلق بو دادنش را هم بهم یاد دادند.

بهترین سوغات برای دختر عمه خارج نشینمان هم که بدتر از من کشته مرده تخمه است همین تخمه های ریز طالبی هستند.

کم کم قلقش دست خودم هم آمد و الان خودم یکپا متخصص بودادن تخمه طالبی هستم.

یک دست با لبهای شکفته و بدون هیچ سوختگی

لذت تخمه طالبی برایم آنقدر زیاد است که کلا طالبی را به خاطر تخمه هایش می خرم!!

البته ناگفته نماند که تخمه یک جورایی مسکن اعصاب است برای من.

مثل سیگار برای خیلی ها..

و در طول سال ظرف تخمه روی میز خالی نمی ماند ولی تابستان عیش مضاعف است با تخمه های ترد و نازک طالبی..

/ 0 نظر / 16 بازدید