روزها

امروز مهلت تحویل پایان نامه ام تمام می شود...

دل نداده ام بهش...

ول می گردم تو وبلاگ ها و ...

استاد راهنما می گفت چرا یک ماه زودتر اقدام نکردی...

حال و روز یک ماه گذشته ام را نمی دانست که...

اقدام هم کرده بودم فقط بار مضاعف بود....

حداقل خانه را تمیز کرده ام...

شاید ذهنم هم مرتب شود...

بی هویت شده ام انگار...

تمام انچه ویتم راتعریف می کرد از دست داده ام...

باید از نو بنویسم خودم را...

خودم را بدون کار...

بدون دلبستگی...

بدون دوستان...

بدون هدف...

/ 0 نظر / 14 بازدید