سه ماه بعد

بعد از قریب سه ماه یواش یواش می فهمم که این خانه نشینی بی دلیل نبوده و درسهایی دارد برایم...

اگر همانطور ماشین وار ادامه می دادم شاید به زندگی ماشینی خو می کردم .

ولی حالا می فهمم که این فرصتی است برای تحول

برای تغییر دادن تمام انگاره ها

تمام انچه فکر می کردم هدف زندگیم است و تمام تصوری که از زندگی داشتم.

انگار از اعماق وجودم خواسته هایی مدفون شده سر بیرون می آورند و رشد می کنند.

هر چه از دوران کودکی و نوجوانی تصور کرده بودم را در واقعیت لمس کردم.

حالا انگار باید طرحی نو بریزم برای ادامه زندگی...

طرحی که تصوری ازش ندارم.

اهدافی جدید و بزرگ

اهدافی که بزرگتر از پست ومقام و شهرت باشد.

سازندگی و رشد کلید موفقیت و رضایت من است...

/ 0 نظر / 15 بازدید