فقط برای اينکه چيزی نوشته باشم ....

/ 2 نظر / 4 بازدید
شوريده

اون يک تکه از وجودتون کو؟

ي پسر پير ي پدر جوون

ممنون :)) و ميدونم تو اون موقعي كه اين پست رو گذاشتي چقدر برات خوب بوده و چقدر با محبت اين ساده رو نوشتي ممنون