دوست

می گفت این روزها دوست حقیقی آن است که در شادی هایت خالصانه کنار تو باشد و نه در غم هایت . چرا که دوستانی که در غم ها سر و کله شان پیدا می شود کسانی هستند که می خواهند با مشاهده غم تو ، درد خود را تسکین دهند...

صد افسوس که گفته هایش کمی رنگ و بوی حقیقت داشت.

/ 0 نظر / 15 بازدید