خواب و خاطره

وقتی زمان می گذرد بعضی اتفاقات میشه مثل یک خواب شیرین...

یک رویای دلنشین...

خوب چرا فکر نکنم خواب های رویاییم یک اتفاق خوب بوده اند در زندگی؟

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
کورش بهزاد

دانه ای اگر نکاری ، بهار هم نمی تواند تو را سبز کند.