دیبای چهلتکه

نيم ساعت وقت دارم و كلي حرف ! من هر وقت كه مي خوام برم شمال اولين كاري كه مي كنم بسته بندي احساسات و عواطف وغم و غصه ها ؛ بيم و ترسها ؛ هيجانها و ارزوها و مسئوليتهاست . از مرزن اباد كه رد ميشيم و تو جنگلهاي چالوس ميرسيم ؛ پنجره را مي كشم پايين و اين بسته ها را دونه دونه از شاخه هاي درختها اويزان مي كنيم . اگه وضعم خيلي خراب باشه ماشين را پارك مي كنيم و ميرم وسط جنگل . اونجا يك درختي هست كه تا حالا كلي كمكم كرده . خلاصه تا برسيم شمال خالي خاليم . نه عاشقم و نه عصبي و نه سردرگم و نه منتظر . اينجوريه كه ميشه همه كار كرد اونجا و كلي نيرو گرفت . مسئوليتهاو خاطرات راسپردي به يك درخت مهربون پس ميتوني در لحظه زندگي كني و نه اينده داري و نه گذشته !
ميتوني ساعتها جلوي دريا بنشيني و بگذاري صداش تمام وجودت را پر كنه و نفست پر از بوش بشه !
و مي توني وسط حياط مثل سوسك بخوابي و بذاري افتاب بي رمق زمستان تا اعماق وجودت را گرم كنه و در عين حال به صداي رويش گياه كه از زير خاك مياد گوش كني !
ميتوني روي ديوار پهلوي يك درخت نارنج بشيني و با هم بوچلي گوش بدين !
ميتوني تا صبح جلوي اتش شومينه بشيني و سوختن يك چوب را از اغاز تا پايان دنبال كني !
ميتوني زير بارون راه بري و بذاري اب بارون تمام وجودتو بشوره و حضور قطره قطره شو رو پوستت حس كني !
ميتوني روي تاب بشيني و با خورشيد و ابرا دالي كني از پشت يك درخت پرتقال !
ميتوني تا صبح لاي يك پتو وسط حياط بشيني و با ماه و ستاره ها حال كني !
از همه مهمتر ميتوني همه اين كارها را تنهايي انجام بدي و از بودن با خودت لذت ببري و يادت بياد كه چقدر خودت را دوست داري !
و اعتراف كني كه جاي هيچ كس تو اين لحظه ها پهلوت خالي نيست !
وقتي بر مي گردم طبيعت كار خودش را كرده و خيلي از بسته هاي بدرد نخور را به دست باد داده و خيلياي ديگه را مثل مسئوليتها با رنگ و بويي دلپذير تر بهت ميده !
از طرف ديگه ذهن شفافت كه محصول اين سفره بهت امكان اينو ميده كه اون حسهاي بدي را كه اونقدر سنگين بودند و باد نتونسته ببرتشون خودت خردشون كني و به اب بدي !
در هر صورت كلي بسته جديد سوقات ميبري براي زندگيت ؛ پس بايد از شر خيلي چيزها ي بدرد نخور راحت شد !
ولي بعضي وقتها مثل ايندفعه يك بسته پر از بيم و اميد و انتظار ؛ قبل از اينكه بهش برسم و دربارش تصميم بگيرم ؛ ازون بالا تالاپي افتاد رو سرم و تمام وجودم را پر كرد !!
ولي خوب اين ازون بسته هاي تاريخ مصرف داره و بزودي ؛ شايد همين امشب ؛ تاريخش تموم بشه و ازبين بره !!


نوشته شده در ۱۳۸٢/۱۱/٢٦ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ توسط دیبا نظرات () |

Design By : Night Melody