دیبای چهلتکه

من در مورد خودم يك كشف خوب كردم ! و اونم اينه كه :
زماني خوشبختم كه خودم از خودم راضي باشم و زماني از خودم راضيم كه يك جوري مفيد باشم، براي خودم و ديگران، به طور مساوي !
مي دونم كه اين يك نسخه كاملا شخصيه و ممكنه كه به درد هيچ كس ديگه جز من نخوره ! ولي نسخه خوبيه براي من و با تكيه به اون مي تونم تكليف تصميمهاي بلاتكليفم را روشن كنم !
و كشف دوم اينكه اگه تو خونه بمونم و حتي اگه هزار تا كار هم داشته باشم ، هيچ كاري از پيش نمي برم حتي يك كتاب ساده را من توي خونه نمي تونم بخونم ! تمام كتابها و مطالعه هاي خوب من مال تو اتوبوس و تاكسيه و خيلي وقتهاكارهام كه تموم ميشد و فقط بايد برمي گشتم خونه ، براي اينكه كتابم تموم بشه دور ترين مسير را انتخاب مي كردم و با اتوبوس ميومدم خونه ! كاريكه بعد از مدتها انجام دادم و كلي بهم چسبيد . تنها بديش اينه كه وقتي ميرسي خونه ديگه هيچ نايي نداري كه با خانواده باشي ولي يك جورايي سيستم خانواده من اينجوري بيشتر ميپسنده !!
در حقيقت اين كشف نيست چون از قبل مي دونستمشون ولي نمي دونم چرا فراموش كرده بودم و گمشون كرده بودم ! اينها اولين چيزهاي اساسي بود كه تو نوريك پنجره پيدا كردم .!! خيلي چيزاي ديگه هم هست كه اين وسط ريخته و بايد دوباره پيداشون كنم و از پيدا شدنشون ذوق كنم .
نوشته شده در ۱۳۸٢/۱۱/۱۳ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ توسط دیبا نظرات () |

Design By : Night Melody