دیبای چهلتکه

 روزهایی با عطر پیچ امین الدوله

و شب هایی که زیر سبکی پتوی تابستانی دلت هوای روزهای خوش گذشته را می کند.

شاید روزهای کودکی و شبهای خانه مادربزرگ و شاید روزهای عزلت نشینی نوجوانی و بلوغ.آن روزها که ساعت ها خودت را توی اتاقت حبس می کردی و رویا می بافتی .

هرچه بود عطر همان است و سنگینی سکوت تداعی همان لحظات خوش گذشته .

شاید سالهایی دیگر باز با عطر پیچ امین الدوله پرت شوم به خاطرات این روزها که چه بسا کودکی و نوجوانی بسیار دور خواهد بود.

و ان روز با عطر نسیمی که بوی یاس بر آن سوار است خاطرات دل بی تاب این روزهایم به یادم خواهد آمد.

دلی که در حسرت نگاهی مهربان مانده ودر حسرت دوست داشته شدن .

دلی که می جنگد تا باور نکند تنهاست و بی یار.

دلی که اما خوش است به بوی نسیم و سکوت شبانگاهان و دوستانی که هوایش را دارند .

نوشته شده در ۱۳۸۸/٢/٢۸ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ توسط دیبا نظرات () |

Design By : Night Melody